dilluns, 7 de desembre de 2009

Un dia perfecte per caçar tornados

El meu amic (a MySpace) Jim White està a Hawai amb grip i laringitis mentre les onades per surfejar son fantàstiques.

JIM WHITE In Hawaii for a show. Got the flu & laryngitis. Surf's 30-40 feet. Former world champ surfer Reno Abellaro is sitting in on congas tonight. Life is weird
Posted at 2:48 AM Dec 6