dimarts, 12 d’octubre de 2010

Little Axe aka Skip McDonald

Un interessant músic de Dayton (un altre cop. El seu darrer disc te aquest fantàstic títol Bought for a dollar sold by a dime