dissabte, 13 de juny de 2009

Plasticines (després de Coltrane és com una anatema, pero es proclamen hereves de Stooges i B52)