dissabte, 8 de novembre de 2008

yo la tengo


Matrimoni musical i conjugal de llarga molt llarga durada, amb productes de diferents magnituds, però sempre rellevants, serien una versió passada per la sacristía de la Velvet Underground.